Posts

Tách sổ đỏ 2019

Các khoản phí, thuế tách sổ đỏ theo quy định mới nhất

Theo quy định mới nhất của nhà nước, 2 khoản lệ…